Organisation og ledelse

Enheden for Patientrapporterede Oplysninger hører under Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Enheden er opdelt i AmbuFlex og VestKronik.

AmbuFlex

I AmbuFlex arbejder vi med udvikling, drift, evaluering og support af AmbuFlex-løsninger på danske hospitaler.  AmbuFlex er opdelt i et IT-team og et sundhedsfagligt team, som arbejder tæt sammen. AmbuFlex ledes af ph.d og cand.scient.san Louise Pape Larsen.

VestKronik

I VestKronik bliver der forsket i den kliniske anvendelse af PRO. De indsamlede PRO-data bliver også brugt til forskning i prognoser. Der er flere ph.d.-projekter og eksterne forskningsprojekter knyttet til VestKronik. Den tekniske opsætning af IT-systemet foregår i tæt samarbejde med IT-teamet i AmbuFlex. VestKronik ledes af professor og overlæge Niels Henrik Hjøllund.