Milepæle: historien om AmbuFlex

2004 – PRO i forskningsprojekter
Niels Henrik Hjøllund udvikler en web-platform til udsendelse af spørgeskemaer i forbindelse med sin forskning. Platformen anvendes til at følge 3 kohorter med PRO-data.

2007 – PRO i klinikken
Idéen om at anvende de indsamlede PRO-data i klinikken opstår. Udviklingen af den kliniske del af web-platformen påbegyndes (AmbuFlex).

2009 – AmbuFlex til hjertesvigtspatienter
Det første AmbuFlex-projekt starter op i Hjertemedicinsk Ambulatorium i Herning. Patientens PRO-data anvendes til at understøtte dialog og behandling.

2011 – AmbuFlex til epilepsipatienter
Efter de første positive erfaringer med AmbuFlex, udvikles den næste AmbuFlex-løsning i samarbejde med epilepsi-klinikkerne i Region Midtjylland. Flere projekter følger indenfor andre patientgrupper.

2013 – Fast bevilling i Region Midt
Der indgås aftale om et fast budget til AmbuFlex i Region Midtjylland. Der nedsættes en styregruppe og det besluttes, at der skal udvikles tre nye AmbuFlex-løsninger om året.

2016 – Tværregionalt samarbejde
Der arbejdes på et fælles regionalt samarbejde om udvikling og anvendelse af AmbuFlex-løsninger.