StuegangsPRO

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter indlagt på Onkologisk Afdeling i Herning

Baggrund

På Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest har de omfattende erfaring med at bruge PRO som dialogstøtte og til at behovstyre patienternes forløb i ambulatoriet. Idet erfaringerne var overvejende positive for både patienter og sundhedsprofessionelle, var der et ønske om at udbrede brugen af PRO til patienter, der er indlagt. I det danske sundhedsvæsen er der en stor interesse for at arbejde mere patientcentreret. Det at bruge PRO til indlagte patienter er et forsøg at patientens stemme i højere grad inddrages i stuegangen.

Formål

Spørgeskemaet i StuegangsPRO er udviklet og målrettet til dialogstøtte og til at behovstyre den daglige stuegang. Skemaet bliver primært brugt til at understøtte dialogen mellem lægen, sygeplejersken og den indlagte patient.

Spørgeskemaet

Skemaet er inspireret af den danske version af “The Edmonton Symptom System” (ESAS). Her skal patienten angive, hvilke symptomer, der er mest generende for dem. På grund af begrænsninger i AmbuFlex-systemet blev skemaet sat op med et alternativt svarbatteri. Efter usability testen ved patienter, blev der tilføjet nogle yderligere forklarende stikord til spørgeskemaet.  Efter at patienter har udfyldt spørgsmålene inspireret af ESAS, bliver de bedt om at angive, hvilke symptomer, der fylder mest for dem.

PRO-Forløb

  • Alle patienter indlagt på Onkologisk sengeafsnit bliver inkluderet
  • Sygeplejersker opretter patienten i AmbuFlex-systemet ved indlæggelse
  • Ved indlæggelse udfylder patienten spørgeskemaet som baseline, dog ikke hvis patienten bliver indlagt efter kl. 22.00. Efter baseline-besvarelsen udfylder patienter spørgeskemaet på en iPad, hver morgen inden kl. 8.00
  • Sygeplejerskerne assisterer patienten ved udfyldelse af spørgeskemaet, hvis patienter oplever vanskeligheder
  • Sundhedspersonalet ser på besvarelsen inden stuegang
  • Sygeplejerskerne og lægerne bruger besvarelsen i deres samtale med patienten
  • Spørgsmål som får rød farvekode, og patientens udlæg om, hvad der fylder mest for dem, bliver brugt aktivt i samtalen med patienten.
Anke Elisabeth de Beijer

Anke Elisabeth de Beijer

Projektkoordinator

Mobil: + 45 2036 8102
Email:

Fakta

StuegangsPRO er opstartet i Juni 2018 på

  • Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning