SCREENING AF ÆLDRE KRÆFTPATIENTER

Denne PRO-løsning er lynudviklet under COVID-19 og skal derfor revideres på et senere tidspunkt.

Kræft er en sygdom, som er stærk relateret til aldring. Eksempelvis får 92 ud af 100.000 danske mænd diagnosticeret kræft i alderen 30-34 år, hvor det tilsvarende tal for aldersgruppen 75-79 år er 3.219. Blandt kvinder får 143 ud af 100.000 konstateret kræft i alderen 30-34 år, hvor antallet er 2.182 blandt de 75-79 årige (NORDCAN).

I Danmark vokser den ældre del af befolkningen år for år, og antallet af ældre kræftpatienter er derfor også stigende.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er at anvende og validere et måleredskab, hvor man ved hjælp af spørgeskema kan screene ældre kræftpatienter og skelne mellem:

  • ældre der kan tilbydes standardbehandling på lige fod med yngre patienter
  • sårbare, ældre patienter hvor man ved hjælp af geriatrisk-onkologisk team kan optimere deres tilstand inden opstart af behandling for at mindske risikoen for toksicitet.
  • skrøbelige patienter som ikke tolererer aktiv behandling mod kræften, men kan tilbydes en god lindrende behandling i stedet for.

Forløb

Målgruppen er alle patienter over 70 år, der bliver henvist til onkologisk afdeling. Ved indkaldelse til onkologisk afdeling bliver patienter bedt om at udfylde skemaet. Skemaet bliver brugt i første møde med patienten for at afgøre behandlingsforløbet.

Anke Elisabeth de Beijer

Anke Elisabeth de Beijer

Projektkoordinator

Tlf.: +45 2036 8102
Email:

Fakta

Løsningen er under udvikling i Region Midtjylland, maj 2020 på:

  • Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.