AmbuFlex/Prostatakræft

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter med diagnosen prostatakræft, der bliver radikalt opereret.

AmbuFlex/Prostatakræft er opstartet som projektet Helbredsbaromeretet ved Kræftens Bekæmpelse. Læs evalueringsrapporten om Helbredsbarometeret her.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

  • Skabe fleksible ambulante forløb
  • Sætte patienten i fokus som aktiv medspiller
  • Problemfokusere konsultationen
  • Udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst

Læs om det generelle formål ved anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Patienterne bliver visiteret til et spørgeskema hver 3., 6., og 12. måned. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om fx vandladningproblemer, symptomer og trivsel.

Første spørgeskema besvares på tidspunktet for booking af operation, og udleveres af personalet.
Andet spørgeskema besvares ved for 3.måneders kontrol i ambulatoriet, og udleveres af personalet.
Tredje spørgeskema besvares forud for 6 måneders kontrol. Der sendes brevsvar hvis det ikke er nødvendigt at kontakte patienten.
Fjerde spørgeskema besvares forud for 12 måneders kontrol. Der sendes brevsvar hvis det ikke er nødvendigt at kontakte patienten.

Besvarelser

Patientens svar sammen med en blodprøve (PSA, som er specifik for patienter med prostatakræft) udgør en beslutningsstøttealgoritme. Denne algoritme er udviklet af specialister inden for prostatakræft og giver et udtryk for om patienten har behov for kontakt til ambulatoriet.

Ann-Katrine Kvisgaard Jensen

Ann-Katrine Kvisgaard Jensen

Projektkoordinator

Tlf.: +45 6161 4709
Email:

Fakta

AmbuFlex/Prostatakræft er overgået til drift i maj 2016 på

  • Urinvejskirurgisk Ambulatorium K, Aarhus Universitetshospital
  • Urinvejskirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro

Video om anvendelse af HELBREDSbarometeret