AmbuFlex/ Partnerskabsprojekt

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter med bryst- og lungekræft.

Formål

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Onkologihuset i Herning og patienter er vi startet på et projekt med formål til at bruge patient relaterede oplysninger i klinisk praksis gennem hele patientforløbet i onkologihuset Herning.

Læs om det generelle formål med anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Fem tidspunkter indenfor behandlingsforløbet er defineret til at (videre-)udvikle brugen af patient rapporterede oplysningen i klinisk praksis:

 1. ved første kontakt med klinikken
 2. ved multidisciplinær konferencen.
 3. ved behandling med kemoterapi
 4. ved indlæggelse på onkologisk afdeling
 5. ved follow-up (både kurativ og palliativ sigte)

Vi arbejder på at få (vider-)udviklet PRO redskaber som kan bruges som:

 • Dialogstøtte, hvor patientens besvarelser bliver anvendt til at sætte dagsorden til konsultationen.
 • Visitationsstøtte, hvor patientens besvarelser bliver anvendt til at beslutte hvilken kontaktform er bedst til at opfylder patientens behov på dette tidspunkt.
 • Beslutningsstøtte, patientens besvarelser bliver brugt til at træffe beslutningen om behandlingsforløbet.

Med dette projekt forsøger vi at brude både sygehusets og tværsektorielle grænser.

Anke de Beijer

Anke de Beijer

Projektkoordinator

Spørgsmål, bekymringer, gode ideer?

E-mail: ankedebe@rm.dk
Tel: 20368102

Fakta

 • Start projekt 1.7.2016
 • Slutdato projekt 1.2.2019
 • Rækkefølge: Brug af PRO ved
  1. Indlæggelse
  2. Follow-up
  3. Multidisiplinær team konference
  4. Første kontakt
  5. Kemoterapi