OPFØLGNING EFTER HOVED-HALSKRÆFT

Denne PRO-løsning er lynudviklet under COVID-19 og skal derfor revideres på et senere tidspunkt.

Løsningen til opfølgning efter hoved-halskræft blev udviklet for at imødekomme de nye behov, der opstod som følge af COVID-19 bl.a. en omlægning til telefonkonsultationer.

Med patienternes spørgeskemabesvarelse får klinikerne inden samtalen et indblik i patientens helbredstilstand og mulighed for at følge symptomudviklingen. Derudover giver patienternes svar mulighed for, at klinikeren kan fokusere samtalen på det, der er vigtigt for patienten.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er:

  • monitorere patientens helbredsstatus hjemmefra og dermed undgå at patienten kommer ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt.
  • at kvalificere samtalen med patienter i opfølgningsforløb efter hoved-halskræft.

Forløb

I PRO-løsningen besvarer patienterne et sygdomsspecifikt spørgeskema hjemmefra. Lægen ser besvarelsen inden samtalen og kan lettere problemfokusere samtalen ved at bringe de problemer, patienten selv har indrapporteret, ind i samtalen.

Anne Treschow Phillipsen

Anne Treschow Phillipsen

Projektkoordinator

Mobil: +45 2034 0872
Email:

Fakta

Løsningen er under udvikling i Region Midtjylland og forventes klar til brug uge 25, 2020.