AmbuFlex/Opfølgning efter brystkræft

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter i opfølgningsforløb efter brystkræft.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med PRO er at:

  • Problemfokusere konsultationen
  • Øge patienternes opmærksomhed på eget helbred
  • Udnytte ressourcerne bedst muligt
  • Skabe bedre overblik og højne dokumentationen

Forløb

Patienten besvarer spørgeskemaet inden hvert opfølgningsbesøg i ambulatoriet.

Det første år svarer patienten på spørgeskemaet efter 3, 6 og 12 måneder, mens det kun er årligt de efterfølgende år (5 – 10 år).

Besvarelsen foregår elektronisk.

Anke de Beijer

Anke de Beijer

Projektkoordinator

Mobil: +45 20368102
Email:

Fakta

AmbuFlex/Opfølgning efter brystkræft har været i drift siden april 2016 på

  • Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
  • Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital