AmbuFlex/Nyresvigt

Brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter med kronisk nyresvigt

Formål

Formålet med anvendelse af AmbuFlex/Nyresvigt er at øge behandlingskvaliteten, patientinddragelsen, optimere ressourceudnyttelsen på samme tid med at der indsamles data, der kan anvendes i forsknings og kvalitetsudvikling.

  • Problemfokusere en del af konsultationen
  • Give bedre klinisk overblik over en længere tidsperiode
  • Højne dokumentationen
  • Uddanne patienterne til at få viden om hvad de skal være opmærksomme på
  • Øge kvaliteten af behandlingen og bedre kvalitetsparametrene ift. rettidig start på dialyse

Læs om det generelle formål med anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Patienterne besvarer et spørgeskema inden den planlagte kontrol i ambulatoriet og kan vælge at besvare via internet hjemmefra eller via en touchskærm i ambulatoriet.

Patienter som har en planlagt telefonkonsultation besvarer spørgeskemaet i tilsendt papirudgave eller via internet forud for konsultationen.

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om patienternes helbred, funktionsevne og sygdomsspecifikke symptomer. Besvarelsen bliver brugt som dialogstøtte ved konsultationen og bliver vist klinikere i et grafisk overbliksbillede, som er integreret i den elektroniske patientjournal, MidtEPJ

Birgith Engelst Grove

Birgith Engelst Grove

Videnskabelig assistent

Tlf.: +45 28904835
Email:

Fakta

  • AmbuFlex/kronisk nyresvigt blev opstartet september 2013 på følgende afdelinger:
  • Nyremedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, Skejby
  • Nyremedicinsk Ambulatorium, Hospitalsenheden Midt, Viborg (medio 2015)