AmbuFlex/Narkolepsi

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter med narkolepsi og hypersomni.

Formål

Formålet med anvendelse af AmbuFlex til patienter med narkolepsi og hypersonmni er at problemfokusere konsultationer, skabe overblik, inddrage patienterne samt at udnytte ressourcer på bedst mulig vis hvor behovet er størst.

Forløb

Patienter med narkolepsi visiteres til at få udsendt et spørgeskema med enten 3, 6, 9 eller 12 måneders interval. Spørgeskemaet kan udsendes via eBoks eller postomdelt brev og indeholder spørgsmål omkring blandt andet søvn, træthed, katapleksi og livskvalitet. Patienterne besvarer spørgeskemaet fra hjemmet.

Besvarelser

Når patienterne har besvaret spørgeskemaet, indlæses svarene i AmbuFlex-systemet. Her tildeles besvarelsen en farvekode, der er udarbejdet i samarbejde mellem AmbuFlex og sundhedsprofessionelle eksperter. Farven afspejler i hvilken grad patienten er belastet af de symptomer, der indgår i spørgeskemaet. Derfor kan farven på besvarelsen støtte sundhedspersonalet i vurdering af patientens videre forløb. Det videre forløb kan være (1) udsendelse af et nyt spørgeskema efter et 3, 6, 9 eller 12 måneder, (2) en telefonkonsultation eller (3) en konsultation i ambulatoriet.

Ann-Katrine Kvisgaard Jensen

Ann-Katrine Kvisgaard Jensen

Projektkoordinator

Tlf.: +45 6161 4709
Email:

Fakta

  • AmbuFlex/narkolepsi + hypersomni har været i drift siden september 2013.
  • Projektet anvendes på 2 afdelinger i Region Midtjylland
    • Neurologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital
    • Søvnklinikken, Regionshospitalet Viborg