Smertescore

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til børn (5-15 år) efter operation i dagkirurgisk regi.

Smerteskalaen udfyldes af barnet under vejledning af forældre.  Spørgsmålene udfyldes af forældre.

Formål

Formålet med anvendelse af AmbuFlex/smertescore er at:

  • At få et overblik over om barnet er sufficient smertedækket de første dage efter udskrivelse
  • At klinikere kan vejlede forældre i at smertedække barnet efter udskrivelse

Læs om det generelle formål med anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Patient udskrives til eget hjem og udfylder det første spørgeskema ved hjemkomst. Patient og forældre udfylder efterfølgende spørgeskemaet tre gange dagligt.

Besvarelserne sendes ind til afdelingen, hvor klinikere tager stilling til om patienten skal kontaktes eller ej.

Maria Aagaard Andreasen

Maria Aagaard Andreasen

Projektkoordinator

Mobil: 61 61 4710
E-mail: maaanr@rm.dk

Fakta

AmbuFlex/Smertescore har været i drift siden januar 2018 og er implementeret på én afdeling i Region Midtjylland.

  • Dagkirurgi, Operation og intensiv, Nord, Syd og Øst, Aarhus Universitetshospital