AmbuFlex/Leddegigt

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter med kronisk leddegigt.

AmbuFlex/Leddegigt er opstartet som forskningsprojektet TeRA ved Reumatologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital og Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

TeRA har kørt i perioden maj 2014 til juli 2016. Yderligere information om TeRA projektet kan findes her.

Formål

Formålet med anvendelse af AmbuFlex/Leddegigt er at øge behandlingskvaliteten, patientinddragelsen, optimere ressourceudnyttelsen på samme tid med at der indsamles data, der kan anvendes i forsknings og kvalitetsudvikling.

Læs om det generelle formål med anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Patienter med leddegigt får ud fra et fastsat interval på enten 3 eller 6 måneder et spørgeskema tilsendt. I kontekst til dette spørgeskema skal patienten have taget en blodprøve, hvor patientens infektionstal måles.

Besvarelser

Spørgeskemabesvarelser vurderes ud fra en algoritme, som er udarbejdet og valideret af speciallæger i reumatologi.

Denne algoritme anvendes som klinisk beslutningsstøtte af de reumatologiske sygeplejersker ved håndtering og vurdering af patienternes situation. Dette gøres ud fra blodprøvesvar og spørgeskemabesvarelsen. Patienten tilbydes, udfra denne vurdering, et nyt spørgeskema efter 3, 6 eller 12 måneder, en telefonkonsultation ved sygeplejerske eller en lægekonsultation i ambulatoriet.

Maria Aagaard Andreasen

Maria Aagaard Andreasen

Projektkoordinator

Tlf.: +45 6161 4710
Email:

Fakta

AmbuFlex/Leddegigt er opstartet som i Maj 2014 og er overgået til drift i August 2016 på

  • Reumatologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital
  • Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Reumatologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Horsens

AmbuFlex/Leddegigt i drift udspringer fra forskningsprojektet TeRA.