AmbuFlex/KOL

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at opdage tegn på forværring af sygdommen samt forebygge indlæggelse.

Forløb

Patienterne besvarer et spørgeskema via web tre gange ugentligt vedrørende symptomer.

Spørgeskemabesvarelserne bliver vist til klinikerne i et grafisk overblik, som er integreret i den elektroniske patientjournal, MidtEPJ.

På baggrund af besvarelsen, vurderer klinikeren om patienten skal kontaktes.

Laila Bech Olesen

Laila Bech Olesen

Projektkoordinator

Mobil: + 45 4042 9098
Email:

Fakta

AmbuFlex/KOL har været i drift siden september 2015

AmbuFlex/KOL anvendes ved

  • Lungemedicinsk Ambulatorium, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital