AmbuFlex/Bivirkningsregistrering

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter, der får behandling på en kræftafdeling.

Formål

Formålet med anvendelse af AmbuFlex/Bivirkningsregistrering er at:

  • Øge sikkerheden og kvaliteten af forudbestillinger af kemoterapi
  • Imødekomme patienternes ønske om at være mindst muligt i afdelingen, og undgå forgæves besøg
  • Give bedre overblik over og højne dokumentationen af bivirkninger

Forløb

Patienterne besvarer et spørgeskema om bivirkninger dagen inden den planlagte behandling.

Patienterne svarer hjemmefra via web.

På baggrund af besvarelsen og patientens blodprøvesvar tager sundhedspersonalet stilling til, om patientens planlagte behandling kan forudbestilles.

Anne Jessen

Anne Jessen

Projektkoordinator

Mobil: +45 2913 8402
Email:

Fakta

AmbuFlex/Bivirkningsregistrering har været i drift siden marts 2015.

Er implementeret på 2 afdelinger i Region Midtjylland:

  • Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning