AmbuFlex/Hydrocephalus

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter over 18 år med hydrocephalus.

Formål

Formålet med anvendelse af AmbuFlex til patienter med hydrocephalus er at problemfokusere konsultationer, skabe overblik, inddrage patienterne samt at udnytte ressourcer på bedst mulig vis hvor behovet er størst.

Forløb

Patienter med hydrocephalus visiteres til at få udsendt en henvendelse på eBoks med enten 3, 6, 12 eller 24 måneders interval. I henvendelsen står der, at patienterne skal besvare et spørgeskema på hjemmesiden www.hydroflex.dk.

Når patienterne har besvaret spørgeskemaet, indlæses svarene i AmbuFlex-systemet. Her tildeles besvarelsen en farvekode, der er udarbejdet i samarbejde mellem AmbuFlex og sundhedsprofessionelle eksperter. Farven afspejler i hvilken grad patienten er belastet af de symptomer, der indgår i spørgeskemaet. Derfor kan farven på besvarelsen støtte sundhedspersonalet i vurdering af patientens videre forløb.

Det videre forløb kan være (1) udsendelse af et nyt spørgeskema efter et 3, 6, 12 eller 24 måneder, (2) en telefonkonsultation eller (3) en konsultation i ambulatoriet.

Nanna Toxvig Sørensen

Nanna Toxvig Sørensen

Projektkoordinator

Tlf. +45 23 60 43 80

Fakta

  • AmbuFlex/hydrocephalus har været i drift siden oktober 2017
  • Projektet anvendes på én afdeling i Region Midtjylland: Neurokirurgisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital