AmbuFlex/HIV

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter med HIV.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med PRO er at problemfokusere konsultationer, skabe overblik, øge patienternes opmærksomhed på eget helbred og at inddrage patienternes perspektiv aktivt i konsultationen.
Læs om det generelle formål med anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Patienterne får udsendt et spørgeskema cirka 14 dage før en planlagt konsultation i ambulatoriet. Patienterne svarer hjemmefra via web. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om blandt andet medicin, generelt helbred og trivsel.

Besvarelser

Besvarelsen vurderes ud fra en farvekode, der er udarbejdet i samarbejde mellem AmbuFlex og sundhedsprofessionelle eksperter indenfor diagnosen. Hvert spørgsmål er farvekodet efter symptombelastning, og derfor kan farven på en besvarelse støtte sundhedspersonalet i vurdering af patientens videre forløb. Det videre forløb kan være (1) patientens besvarelse danner udgangspunkt for samtalen i ambulatoriet eller (2) patienten kontaktes med henblik på at iværksætte tiltag før samtalen i ambulatoriet.

Nanna Toxvig Sørensen

Nanna Toxvig Sørensen

Projektkoordinator

Tlf.: +45 2360 4380
Email:

Fakta

AmbuFlex/HIV har været i drift siden december 2015 på

  • Infektionsmedicinsk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital