AmbuFlex/gynækologisk cancer

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter i opfølgning efter operation for livmoderkræft, livmoderhalskræft eller granulosacelletumor

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med PRO er at problemfokusere konsultationer, skabe overblik, øge patienternes opmærksomhed på eget helbred og at inddrage patienternes perspektiv aktivt i konsultationen.

Læs om det generelle formål med anvendelse af AmbuFlex-løsninger her.

Forløb

Patienterne svarer på spørgeskemaet del1 inden de første opfølgninger efter operation for livmoderkræft og livmoderhalskræft. Patienternes svar danne udgangspunkt for samtalen i klinikken.

Når patienterne vurderes stabile anvendes spørgeskemaet del2 til screening for kontaktbehov. Her svarer patienter der er opereret for livmoderkræft, livmoderhalskræft eller granulosacelletumor hver 3., 4., 6. eller 12. måned.

Ud fra patientens svar vurderer sygeplejersken, om patienten skal kontaktes eller om der skal sendes et nyt spørgeskema efter valgt interval.

Besvarelserne indsendes via hjemmeside.

Nanna Toxvig Sørensen

Nanna Toxvig Sørensen

Projektkoordinator

+45 7843 3556

Fakta

AmbuFlex/Gynækologisk Cancer er opstartet drift i februar 2019 på

  • Afdeling for Kvindesygdomme, Aarhus Universitetshospital