AmbuFlex/Gestationel Diabetes

Formål:

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

  • Øge kvalitet af behandlingsforløb
  • Øge patienternes opmærksomhed på eget helbred
  • Imødekomme patienternes ønske om at undgå unødvendige besøg
  • Skabe et bedre overblik over en længere periode
  • Udnytte ressourcerne bedst muligt og hvor behovet er størst

Ved at indføre projektet forventes det at opnå samme kvalitet af forløbet, hvis ikke bedre, for den enkelte gravide med gestationel diabetes. Der bliver hyppigere egenkontrol af blodsukker (hver uge i stedet for hver anden uge), dog med færre fysiske kontroller. Det er forventet at dette vil medføre et bedre flow og større patienttilfredshed.

Forløb:

Den gravide, som i forvejen måler sit blodglukose derhjemme, sender ugentlig sine målinger ind gennem en app. Disse vurderes af en specialiseret sygeplejerske, som herefter ved unormale glukoseværdier kontakter (efter konference med en gynækolog) den gravide med henblik på videre planlægning. Ved glukose inden for normale værdier kan hjemmemonitorering fortsætte og kvinden kommer til den planlagte skanning og lægesamtale med 4 ugers mellemrum. Ved abnorm glukose kan en kontrol fremskyndes og tilpasses efter individuelt behov. Perspektivet er at intervallerne mellem skanningerne kan forlænges, afhængig af glukoseværdier og barnets vækst.

Anke De Beijer

Anke De Beijer

Projektkoordinator

Tlf.: +45 2036 8102
Email:

Fakta

  • Opstart september 2016
  • Projektet kører på Obstetrisk Ambulatoriet Regionshospital Herning