AmbuFlex/Epilepsi

Ambulante patienter med diagnosen epilepsi.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patient rapporterede oplysninger er at:

 • Skabe fleksible ambulante forløb for epilepsipatienter
 • Sætte epilepsipatienten i fokus som aktiv medspiller
 • Problemfokusere konsultationen
 • Udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst

Forløb

Patienterne visiteres til et spørgeskema hver 3., 6., eller 12 måned. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om fx anfaldshyppiged, symptomer og trivsel. Spørgeskemabesvarelserne bliver vist til klinikerne i et grafisk overblik, som er integreret i MidtEPJ. Hver besvarelse resulterer i en farvealgoritme: ’grøn’, ’gul’ eller ’rød’, som indikerer om, og hvor hurtigt klinikeren skal reagere. Ved ’grøn’ besvarelse har patienten ikke behov for kontakt til ambulatoriet og systemet håndterer besvarelsen automatisk. Ved ’gul’ besvarelse skal klinikeren vurdere om patienten skal kontaktes. Ved ’rød’ besvarelse har patienten et klart behov eller ønske om kontakt til ambulatoriet.

Besvarelser

Svarprocenten er 92 % ved første spørgeskemabesvarelse og 95 % ved de efterfølgende skemaer. Ca. 12 % af besvarelserne er håndteret automatisk (grøn), 61 % er gule og 27 % røde. Ca. 52 % af patienterne, der har besvaret, er blevet kontaktet af en kliniker.

Liv Marit Valen Schougaard

Liv Marit Valen Schougaard

Projektkoordinator

Tlf.: +45 7843 3537
Email:

Fakta

 • AmbuFlex/Epilepsi har været i drift siden marts 2012.
 • Projektet kører på 3 afdelinger i Region Midt:
  • Neurologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital
  • Neurologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro
  • Neurologsik Ambualtorium, Regionshosptialet Viborg