AmbuFlex/Epilepsi Proxy

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) til ambulante epilepsipatienter, der ikke selv kan besvare et spørgeskema pga. nedsat kognitiv funktion.

Formål

  • Skabe fleksible ambulante forløb
  • Problemfokusere konsultationen
  • Udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst

Forløb

Patienterne visiteres til at få udsendt et spørgeskema med enten 3, 6 eller 12 måneders interval. Spørgeskemaet kan udsendes på enten web eller papir og indeholder spørgsmål omkring blandt andet anfald, symptomer og behov for kontakt med epilepsiambulatoriet.

Besvarelser

Ud fra spørgeskemabevarelsen vurderer sygeplejersken, om pårørende eller en kontaktperson skal ringes op, om patienten skal have en tid i ambulatoriet, eller om der skal sendes et nyt spørgeskema.

Liv Marit Valen Schougaard

Liv Marit Valen Schougaard

Projektkoordinator

Tlf.: +45 7843 3537
Email:

Fakta

  • AmbuFlex/epilepse proxy har været i drift siden foråret 2014.
  • Projektet anvendes på 2 afdelinger i Region Midtjylland
    • Neurologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital
    • Neurologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro