AMBUFLEX/DIABETES

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter med type 1 diabetes.

AmbuFlex/diabetes starter som forskningsprojektet DiabetesFlex i april 2017 ved Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital.

Formålet med DiabetesFlex er at øge kvaliteten af behandlingsforløbet via patientrapporterede oplysninger og inddragelse af patienterne. Med DiabetesFlex gøres patienternes kontakt til ambulatoriet fleksibel.

Patienterne bliver inddraget i og bedt om at tage stilling til:

  • Om de har behov for at tale med deres behandlerteam
  • Om samtalen skal foregå telefonisk eller i ambulatoriet
  • Om de vil tale med en læge, en sygeplejerske eller en diætist
  • Hvilke emner de vil tale med deres behandlerteam om, hvis de vælger en samtale
Forløb

Patienterne besvarer spørgeskema tre gange årligt med ca. fire måneders interval.

  • En gang årligt besvarer patienterne spørgeskema forud for en planlagt årssamtale.
  • To gange årligt besvarer patienterne spørgeskema, hvor patienterne selv er med til at bestemme, om de har behov for at tale med deres behandlerteam.

Inden booking af samtalen skal patienterne indsende blodprøve og urinprøve samt besvare et spørgeskema. Spørgeskemaet omhandler patienternes helbred, trivsel og hverdag med diabetes. Besvarelsen af spørgeskemaet vurderes ud fra en algoritme. Spørgeskemabesvarelsen og prøvesvarene bruges til at følge patienternes behandling og er et vigtigt grundlag i vurderingen af patienternes sundhedstilstand. I vurdering tages stilling til hvem patienternes har brug for at tale med og hvad patienterne gerne vil tale om.

Ved de valgfrie samtaler tages endvidere stilling til om patienterne skal tilbydes en telefonsamtale eller en samtale i ambulatoriet ved en læge, en sygeplejerske eller en diætist eller om patienten skal have tilsendt et nyt spørgeskema efter fire måneder.

Laila Bech Olesen

Laila Bech Olesen

Projektkoordinator

Mobil: + 45 4042 9098
Email:

Fakta

AmbuFlex/Diabetes er pr. april 2017 opstartet ved Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital