CYSTISK FIBROSE

Denne PRO-løsning er lynudviklet under COVID-19 og skal derfor revideres på et senere tidspunkt.

Cystisk fibrose (CF) er en kronisk arvelig sygdom, der kan påvirke flere af kroppens organer fx lungerne og fordøjelsessystemet. Sygdommen er forbundet med livslang ambulant opfølgning på hospitalet, og i perioder er indlæggelse også nødvendig.

Patienter med cystisk fibrose har øget risiko for infektioner, og i forbindelse med COVID-19 epidemien besluttede man at udvikle en PRO-løsning for at minimere smitterisikoen ved et hospitalsbesøg.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er:

  • at monitorere patientens helbredsstatus hjemmefra og dermed undgå at patienten kommer ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt.
  • at fremme patientcentreret kommunikation ved at italesætte problemer som patienten har indrapporteret.

Forløb

I PRO-løsningen besvarer patienterne et sygdomsspecifikt spørgeskema hjemmefra forud for en planlagt telefonsamtale. En sygeplejerske vurderer besvarelsen og drøfter svarene med en læge. Alle patienter ringes op af en sygeplejerske eller læge og orienteres om det videre forløb.

På baggrund af en farvekode bruger klinikerne bl.a. svaret til at vurdere, om patienten har behov for fysisk fremmøde på hospitalet. Derudover kan spørgeskemabesvarelsen gøre det lettere at problemfokusere samtalen, når klinikeren italesætter problemer, som patienten har indrapporteret.

Liv Marit Valen Schougaard

Liv Marit Valen Schougaard

Projektkoordinator

Mobil: +45 6179 2004
Email:

Fakta

Løsningen er udviklet i Region Midtjylland på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, marts 2020.