Non-invasiv ventilationsstøtte (NIV)

Systematisk brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken til patienter med vejrtrækningsbesvær, som behandles med NIV.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med PRO er at:

  • Skabe behovsstyrede ambulante forløb
  • Udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst
  • Problemfokusere konsultationen
  • Øge patienternes opmærksomhed på eget helbred

Forløb

Patienterne besvarer spørgeskemaet en gang årligt.

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om fx søvn, trivsel og symptomer.

Ud fra patientens svar vurderer sygeplejersken, om patienten skal ringes op, have en tid i ambulatoriet eller om der skal sendes et nyt spørgeskema om et år.

Ann-Katrine Kvisgaard Jensen

Ann-Katrine Kvisgaard Jensen

Projektkoordinator

Mobil: +45 6161 4709
Email:

Fakta

AmbuFlex/NIV afprøves fra juni 2017 på

  • Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital