AmbuFlex/Astma

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter med astma.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

  • Optimere patientforløbet
  • Skabe medindflydelse for patienten
  • Reducere antallet af udeblivelser
  • Undgå unødvendige konsultationer

Forløb

Patienten måler peakflow dagligt i to uger og indtaster løbende målingerne på en hjemmeside. På hjemmesiden kan patienten kan danne sig et overblik over målingerne.

Efter at have målt peakflow i to uger, besvarer patienten et spørgeskema vedrørende symptomer.

Spørgeskemabesvarelsen og peakflowmålinger bliver vist til klinikerne i et grafisk overblik, som er integreret i den elektroniske patientjournal, MidtEPJ.

På baggrund af besvarelsen, vurderer klinikeren om patienten skal kontaktes.

Laila Bech Olesen

Laila Bech Olesen

Projektkoordinator

Mobil: + 45 4042 9098
Email:

Fakta

  • AmbuFlex/astma har været i drift siden november 2015.

AmbuFlex/astma anvendes ved

  • Lungemedicinsk Ambulatorium, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Lungemedicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Skive
  • Medicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Horsens