AmbuFlex/Astma

Systematisk brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) til patienter med astma.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

  • Optimere patientforløbet
  • Skabe medindflydelse for patienten
  • Reducere antallet af udeblivelser
  • Undgå unødvendige konsultationer

Forløb

Hver tredje måned måler patienten peakflow i to uger og indtaster målinger i en app til smartphone. De indtastede målinger er tilgængelige for patienten. Efter at have indtastet peakflowmålinger i to uger besvares et spørgeskema på internettet vedrørende symptomer.

Spørgeskemabesvarelserne og peakflowmålinger bliver vist til klinikerne i et grafisk overblik, som er integreret i den elektroniske patientjournal, MidtEPJ.

På baggrund af besvarelsen, vurderer klinikeren om patienten skal kontaktes.

Laila Bech Olesen

Laila Bech Olesen

Projektkoordinator

Mobil: + 45 4042 9098
Email:

Fakta

  • AmbuFlex/astma har været i drift siden november 2015.

AmbuFlex/astma anvendes ved

  • Lungemedicinsk Ambulatorium, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Lungemedicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Skive
  • Medicinsk Ambulatorium, Regionshospitalet Horsens