Opfølgning efter modermærkekræft

Denne PRO-løsning er lynudviklet under COVID-19 og skal derfor revideres på et senere tidspunkt.

Løsningen til opfølgning efter modermærkekræft blev udviklet for at imødekomme de nye behov, der opstod som følge af COVID-19 bl.a. en omlægning til telefonkonsultationer.

Med patienternes spørgeskemabesvarelse får klinikerne inden telefonsamtalen et indblik i patientens helbredstilstand og mulighed for at følge symptomudviklingen. Derudover giver patienternes svar mulighed for, at klinikeren kan fokusere samtalen på det, der er vigtigt for patienten.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er:

  • at monitorere patientens helbredsstatus hjemmefra og dermed undgå at patienten kommer ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt
  • at kvalificere telefonkonsultationen med patienter i opfølgning efter modermærkekræft

Forløb

Målgruppen er raske patienter i opfølgning efter modermærkekræft. De besvarer hjemmefra et sygdomsspecifikt spørgeskema, der danner baggrund for telefonkonsultationen med lægen. Alle patienter bliver ringet op, og på baggrund af telefonsamtalen og spørgeskemabesvarelsen indkaldes patienter med behov til et fysisk fremmøde.

Under normale omstændigheder skal alle patienter i opfølgning efter modermærkekræft møde ind til en objektiv undersøgelse. Men da det ikke er muligt under COVID-19, bliver PRO-løsningen anvendt til at screene for kontaktbehov.

Anke Elisabeth de Beijer

Anke Elisabeth de Beijer

Projektkoordinator

Tlf.: +45 2036 8102
Email:

Fakta

Løsningen er udviklet i Region Midtjylland i maj 2020 på:

  • Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.