Palliation

Det palliative område skiller sig ud fra andre medicinske områder, der behandler patienter med livstruende eller dødelige sygdomme, ved at behandlingens formål ikke er overlevelse eller længst mulig restlevetid. Derimod er behandlingens primære formål at give patienten størst mulig livskvalitet i den resterende levetid og samtidigt støtte patientens pårørende.

Forbedring af behandlingskvalitet på det palliative område må derfor fokusere på, om der opnås en samlet forbedring af patienternes livskvalitet og at styrke de pårørendes tryghed i forløbet, herunder reducere belastningen af de pårørende.

Ved første kontakt med patienten bedes patienten udfylde spørgeskemaet, EORTC-PAL15 til indrapportering til den palliative database. Patientens oplysninger i skemaet kan bedre udnyttes, hvis de er kendt af det palliative team inden første møde med patienten. Dette vil kunne bidrage til en mere målrettet palliativ indsats.

Formål

Alle patienter henvist til specialiseret palliativ behandling modtager indenfor en uge et besøg af en læge, hvor det afklares, om der er behov for hjælp af det palliative team. Formålet med PRO-løsningen blev i denne forbindelse formuleret som:

– Hjælp til at prioritere behandlingsindsatsen på patientniveau

– Inddragelse af patientens stemme i konsultationen

Spørgeskemaet

Spørgeskemaet består af spørgsmål fra EORTC- PAL15, der er målrettet patienter, der befinder sig i den sidste fase af deres liv.

PRO-Forløb

  • Patienter svarer inden deres første besøg af Det Palliative Team
  • 2-4 uger efter første besøg får patienter endnu engang tilsendt spørgeskemaet. Efterfølgende besvarer patienterne spørgeskemaet, når klinikerne vurderer, at der er behov for det
  • Patienterne bliver kontaktet over eBoks. Hvis patienten ikke har eBoks eller ikke svarer, udfylder klinikeren spørgeskemaet i samarbejde med patienten ved det første besøg
  • På grund af de korte palliative forløb blev en rykkeprocedure fravalgt
  • Alle patienter bliver kontaktet efter udfyldelse af spørgeskemaet. Besvarelser bliver håndteret af den tilknyttede kliniker (enten læge eller sygeplejerske).
  • Efter håndtering er den tilknyttede klinikere ansvarlige for at indrapportere svarene til den palliative database
  • Grå patienter, som er patienter der ikke har besvaret, bliver afsluttet, og spørgeskemaet sendes i papirform.
Anke Elisabeth de Beijer

Anke Elisabeth de Beijer

Projektkoordinator

Mobil: +45 2036 8102
Email:

Fakta

AmbuFlex/palliation er opstartet i Marts 2018 og overgået til drift i marts 2019 på

  • Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning.