HVORDAN SØGER I?

SØG OM AT FÅ EN PRO-LØSNING

AmbuFlex udvikler i samarbejde med alle fem regioner i Danmark 3 nye PRO-løsninger om året. Har I en god ide til, hvordan PRO vil kunne anvendes i nogle af jeres patienters behandlingsforløb, kan i søge om at få udviklet en PRO-løsning. Det koster ikke afdelingen noget at få udviklet eller anvende en eksisterende PRO-løsning, men der må påregnes personaleressourcer til deltagelse i udviklings – og implementeringsarbejdet.

En PRO-løsning indeholder et spørgeskema, en beslutningsalgoritme, en projektbeskrivelse hvor bl.a. formål og diagnosegruppe beskrives samt et forslag til en arbejdsgangsbeskrivelse. Alle regioner har et system, som også gør det muligt at IT-understøtte løsningen i praksis. Udviklingen af en PRO-løsning foregår på en enkelt afdeling, men med deltagelse af klinikere fra alle regioner i en såkaldt følgegruppe.

For at søge om at få jeres ide godkendt, skal I først skrive et abstract, hvor I gør rede for formål, patientgruppe, forventet udbytte og evt. hvilken afdeling, der ønsker at deltage i udviklingsprocessen. Brug denne skabelon:

TIDSFRISTER

Den fællesregionale styregruppe for AmbuFlex godkender nye projekter to gange om året.

I 2019 afholder styregruppen prioriteringsmøder hhv. d. 12. juni og 25. november.

Inden abstractet kan indgå i prioriteringen i den Fælles regionale styregruppe for AmbuFlex, har de enkelte regioner deres egen ansøgnings – og prioriteringsprocedure. Vær opmærksom på at de enkelte regioner skal have tid til en intern prioriteringsproces.

SE ANSØGNINGSPROCEDUREN FOR DIN REGION