Hvad er en AmbuFlex-løsning?

Spørgeskema

Der udvikles til hver AmbuFlex-løsning et spørgeskema, som er skræddersyet til patientgruppe og formål. Det sker i et tæt samarbejde mellem de kliniske specialister på hospitalet og en projektkoordinator fra AmbuFlex.

Beslutningsstøtte

Patientens besvarelse indlæses i AmbuFlex-systemet. Her tildeles besvarelsen en grøn, gul eller rød farve på baggrund af en automatisk algoritme. Farven vil som regel afspejle symptombelastning. Klinikerne i ambulatoriet præsenteres for den aktuelle spørgeskemabesvarelse med farvekode, og en oversigt over patientens svar over tid.

På billedet til højre er den mest udbredte brug af farvekoden afbildet.

IT-system

It-systemet er fleksibelt, og sættes op efter behovet i hver AmbuFlex-løsning. Via IT-systemet kan spørgeskemaerne udsendes på enten e-Boks eller pr. brev, hvilket giver svarprocenter mellem 89-93%.
Systemet håndterer patienternes besvarelser og gør data tilgængelige for klinikerne. Afdelinger i Region Midt tilgår AmbuFlex via MidtEPJ. Patienterne har online adgang til deres tidligere besvarelser via www.sundhed.dk.

Omlægning af arbejdsgange

Når AmbuFlex implementeres på en afdeling, medfører det forandringer i organisationen. Arbejdsgangene omlægges, og det er vigtigt at have fokus på dette fra begyndelsen. Ofte vil der være opgaveglidning og nye opgaver, som personalet skal klædes på til at kunne varetage.