Publikationer

AmbuFlex bruger en unik model til at arbejde med patientrapportede oplysninger. Løbende er vi med til at publicere rapporter og videnskabelige artikler omkring AmbuFlex. Nedenstående er en liste med links til de publikationer, som vi har været involveret i.