Er AmbuFlex noget for Jer?

Er du kliniker, og overvejer du, om AmbuFlex er noget for Jer?

Vi har hjulpet dig lidt på vej, og lavet en liste med spørgsmål, som er relevante at afklare inden I retter henvendelse til os. På den måde, vil I kunne få en mere målrettet vejledning om det videre forløb.

Hvad er formålet?

Det er vigtigt at gøre sig klart fra start, hvad formålet er med at anvende PRO og AmbuFlex til jeres patientgruppe.

Hvordan skal AmbuFlex anvendes?

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan AmbuFlex skal anvendes. Det vil få betydning for udviklings- og implementeringsprocessen.

  • Skal patientens besvarelse anvendes til at vurdere hvilke patienter der har behov for en kontrol i ambulatoriet, hvilken kliniker der er mest relevant for en patient at tale med eller andet?
  • Eller skal AmbuFlex anvendes som et supplement til allerede planlagte kontroller i ambulatoriet med henblik på at kvalificere besøget?

Er jeres patientgruppe egnet?

Patientgrupper som egner sig til AmbuFlex er kendetegnet ved:

  • At PRO-besvarelsen er essentiel for klinikerens vurdering af patientens tilstand.
  • At en objektiv undersøgelse ikke er påkrævet for at vurdere patientens tilstand.

Parakliniske data, som f.eks. blodprøvesvar kan dog fint anvendes sammen med AmbuFlex-besvarelsen

Er opbakningen til stede?

Det er essentielt, at der er opbakning fra såvel klinikerne som afdelingsledelsen. Der skal frigøres tid til at personale kan medvirke i planlægning, udvikling og implementering af AmbuFlex.

Når I har diskuteret de indledende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os og drøfte jeres overvejelser.