Ny forskning: Ressourcestærke patienter tilbydes oftere ambulant opfølgning i hjemmet

Et nyt kohortestudie blandt 802 ambulante epilepsipatienter viser, at tilbud om ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger (PRO) blandt andet påvirkes af patientens uddannelse og indkomst. Kohortestudiet er gennemført som en del af et ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, Health og AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest. Her har man undersøgt, hvilke sociodemografiske, personlige og sygdomsrelaterede faktorer, […]

37 PRO-løsninger klar til brug

Vi oplever et stigende behov for at følge patienter på afstand, og derfor åbner vi nu op for at udbrede alle vores PRO-løsninger. I statusoversigten finder du de 37 løsninger, der er klar til brug. Med enkelte justeringer kan vi overføre løsningerne til andre afdelinger og hospitaler.

Nye lynløsninger: COVID-19 øger behovet for at følge patienterne på afstand

AmbuFlex har de seneste måneder på ganske kort tid udviklet og implementeret tre nye “lynløsninger”, og flere er på vej. Løsningerne er udviklet for at understøtte de nye kliniske behov, der opstod i takt med udbruddet af COVID-19 bl.a. den hurtige omlægning til telefonkonsultationer. De første lynløsninger, der så dagens lys, blev udviklet på kun […]

Lynudviklet PRO-løsning hjælper læger med telefonkonsultationer

COVID-19 satte i april en stopper for fysiske konsultationer på kræftafdelingen, AUH. Afdelingen gennemførte flere ændringer og tog bl.a. en ny PRO-løsning i brug, hvor en gruppe patienter udfylder et spørgeskema inden deres telefonkonsultation. Patienternes svar skal give både læge og patient et bedre udgangspunkt for samtalerne, og halvanden måned inde i projektet er de […]

Ph.d.-forsvar: Ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger

Torsdag d. 4. juni 2020 forsvarer ph.d.-studerende Liv Marit Valen Schougaard sin ph.d.-afhandling. Patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis vinder i stigende grad indpas i det danske sundhedsvæsen. PRO-baserede ambulante opfølgningsforløb skaber fleksibilitet, da patienterne indrapporterer helbredsoplysninger hjemmefra frem for på fastlagte hospitalsbesøg. Dermed undgår patienterne kontrolbesøg i perioder, hvor de har det godt, og […]

Vi søger en projektkoordinator med interesse for IT

Det er vigtigt, at patienterne inddrages i deres egne forløb, så hvert enkelt forløb i langt højere grad kan skræddersys efter individuelle behov. I AmbuFlex arbejder vi derfor målrettet med at øge anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis, ved hjælp af spørgeskemaer. Vores mål er at styrke patientinddragelsen, øge behandlingskvaliteten, fremme hensigtsmæssig brug […]

Nye medarbejdere hos AmbuFlex

AmbuFlex-teamet bød i september og oktober 2018 velkommen til

Stine Primdahl Rasmussen som projektkoordinator og CE-medansvarlig

Mette Kjær Jensen som CE-ansvarlig

Vi er glade for vores nye kollegaer og glæder os til at lære dem endnu bedre at kende.