Indlæg af Camilla Agesen

Ny forskning: Ressourcestærke patienter tilbydes oftere ambulant opfølgning i hjemmet

Et nyt kohortestudie blandt 802 ambulante epilepsipatienter viser, at tilbud om ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger (PRO) blandt andet påvirkes af patientens uddannelse og indkomst. Kohortestudiet er gennemført som en del af et ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, Health og AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest. Her har man undersøgt, hvilke sociodemografiske, personlige og sygdomsrelaterede faktorer, […]

37 PRO-løsninger klar til brug

Vi oplever et stigende behov for at følge patienter på afstand, og derfor åbner vi nu op for at udbrede alle vores PRO-løsninger. I statusoversigten finder du de 37 løsninger, der er klar til brug. Med enkelte justeringer kan vi overføre løsningerne til andre afdelinger og hospitaler.

Lynudviklet PRO-løsning hjælper læger med telefonkonsultationer

COVID-19 satte i april en stopper for fysiske konsultationer på kræftafdelingen, AUH. Afdelingen gennemførte flere ændringer og tog bl.a. en ny PRO-løsning i brug, hvor en gruppe patienter udfylder et spørgeskema inden deres telefonkonsultation. Patienternes svar skal give både læge og patient et bedre udgangspunkt for samtalerne, og halvanden måned inde i projektet er de […]

Ph.d.-forsvar: Ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger

Torsdag d. 4. juni 2020 forsvarer ph.d.-studerende Liv Marit Valen Schougaard sin ph.d.-afhandling. Patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis vinder i stigende grad indpas i det danske sundhedsvæsen. PRO-baserede ambulante opfølgningsforløb skaber fleksibilitet, da patienterne indrapporterer helbredsoplysninger hjemmefra frem for på fastlagte hospitalsbesøg. Dermed undgår patienterne kontrolbesøg i perioder, hvor de har det godt, og […]