Ansøgningsprocedure Region Midtjylland

I Region Midtjylland er det valgt, at en ansøgning til AmbuFlex skal godkendes i tre trin.

1. SPECIALERÅDET

Specialerådet skal være enige om, at det er en god ide og kunne se et potentiale i at anvende det på alle lignende afdelinger i regionen. Efter specialerådets godkendelse indsendes det underskrevne abstract til AmbuFlex mail: louise.pape.larsen@vest.rm.dk

2. KLINIKFORUM

Efterfølgende skal ansøgningen godkendes i Region Midtjyllands Klinikforum. Der foretages her en prioritering af, hvilke af de indkommende ansøgninger, som Region Midtjylland vil indstille til den Fællesregionale styregruppe.

Ansøgningsfrister til Klinik Forum er i 2019 henholdsvis d. 10. april og 25. september.

AmbuFlex sørger for at videresende ansøgninger modtaget fra specialerådene til Klinikforum, samt holde ansøgere orienteret om, hvor langt deres ansøgning er i processen.

3. FÆLLESREGIONAL STYREGRUPPE FOR AMBUFLEX

To gange årligt mødes repræsentanter fra alle fem regioner for at udvælge i alt tre af de indsendte abstracts til videre udvikling. AmbuFlex videresender de udvalgte ansøgninger til den Fællesregionale styregruppe.

Nye PRO-løsninger prioriteres i 2019 d. 12. juni og 25. november.