Nye lynløsninger: COVID-19 øger behovet for at følge patienter på afstand

AmbuFlex har de seneste måneder på ganske kort tid udviklet og implementeret tre nye “lynløsninger”, og flere er på vej.

Løsningerne er udviklet for at understøtte de nye kliniske behov, der opstod i takt med udbruddet af COVID-19 bl.a. den hurtige omlægning til telefonkonsultationer.

De første lynløsninger, der så dagens lys, blev udviklet på kun 14 dage i et hurtigt og effektivt samarbejde med afdelingerne, der i dag bruger løsningerne. Målgruppen for løsningerne er patienter med cystisk fibrose og patienter i opfølgning efter hhv. lunge- og modermærkekræft.

Yderligere to løsninger er klar til implementering inden for kort tid; Opfølgning efter hoved-halskræft samt screening af ældre kræftpatienter. Derudover er tre løsninger under udvikling til patienter med immundefekt, patienter i blodtryksreducerende behandling samt patienter, der har fået knæprotese.

Lynløsningerne, kort fortalt

Når vi udvikler en PRO-løsning under normale forhold, strækker udviklingsprocessen sig typisk over et år. Her tester og reviderer vi løbende spørgeskema og algoritme i samarbejde med patienter og klinikere, hvorefter løsningen går over i en pilottest og til sidst igen revideres.

Under COVID-19 stod mange afdelinger pludselig med et nyt og akut behov for at følge patienterne på afstand, og her kunne en PRO-løsning udgøre et nyttigt værktøj.

Når vi udvikler en lynløsning, forkorter vi udviklings- og implementeringsprocessen væsentligt. Det betyder bl.a., at patientinvolveringen er reduceret. Af samme grund er lynløsningerne midlertidige og skal alle evalueres og revideres på et senere tidspunkt.

Klik dig ind på de enkelte løsninger, og læs mere.