Torsdag d. 4. juni 2020 forsvarer ph.d.-studerende Liv Marit Valen Schougaard sin ph.d.-afhandling.

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis vinder i stigende grad indpas i det danske sundhedsvæsen.

PRO-baserede ambulante opfølgningsforløb skaber fleksibilitet, da patienterne indrapporterer helbredsoplysninger hjemmefra frem for på fastlagte hospitalsbesøg. Dermed undgår patienterne kontrolbesøg i perioder, hvor de har det godt, og der frigøres ressourcer til patienter med akutte og komplekse problemer.

Et nyt ph.d.-projekt fra Health, Aarhus Universitet har undersøgt flere aspekter ved PRO-baseret opfølgning, herunder:

1) karakteristika ved patienter, der visiteres til PRO-baseret opfølgning

2) funktionen af en algoritme der hjælper klinikerne med at vurdere, om patienten har behov for kontakt

3) effekten af en ny PRO-baseret opfølgningsmodel, hvor patienten selv beslutter, hvornår han/hun udfylder spørgeskemaet.

Projektet er gennemført af ph.d.-studerende Liv Marit Valen Schougaard fra AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest.

Ph.d.-afhandlingens titel

“Patient-reported outcome measures in remote outpatient follow-up”.

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

Ph.d.-forsvaret finder sted torsdag d. 4. juni 2020 kl. 14.

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

På grund af Covid-19 situationen foregår ph.d.-forsvaret virtuelt via Zoom på følgende link: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63749608939

Vejledere

Hovedvejleder:

Professor Niels Henrik Hjøllund, MD, PhD
WestChronic, Occupational Medicine, University Research Clinic, Aarhus University, Denmark
Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital, Denmark

Medvejledere:

Associate Professor Annette de Thurah, MPH, PhD
Department of Rheumatology, Aarhus University Hospital, Denmark
Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark

Associate Professor Jakob Christensen, MD, PhD
Department of Neurology, Aarhus University Hospital, Denmark
Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark

Professor Kirsten Lomborg, MSc Nursing, PhD
Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark