AmbuFlex og Center for Telemedicin er gået sammen om at tilbyde hjælp til spørgeskemaer, hjemmemåling og videokonsultationer, så patientens behandling i hjemmet kan følges, og risikoen for smitte med COVID-19 mindskes.

Mange patienter har som følge af COVID-19 enten fået udsat eller ændret deres opfølgningsforløb, da de nu helst skal blive hjemme.

AmbuFlex og Center for Telemedicin er derfor gået sammen om at tilbyde forskellige løsninger, så patienten kan følges i hjemmet – fx. spørgeskemaer, hjemmemåling og videokonsultationer. Løsningerne kan bruges enkeltvis eller kombineres.

Følg patienten fra hjemmet med:


Digitale spørgeskemaer om symptomer og bivirkninger

Brug patientens spørgeskemasvar til at vurdere, om patienten har brug for kontakt til din afdeling. Eller lad patienten svare på et spørgeskema inden en planlagt telefon- eller videokonsultation, så I lettere kan fokusere samtalen på patientens problemer.

  • Spørgeskemaet kan bl.a. give svar på patientens symptombelastning, bivirkninger og generelle helbred.
  • Læger og sygeplejersker kan se svarene direkte i MidtEPJ.


Digitale hjemmemålinger

Brug digitale hjemmemålinger til løbende indsamling af data om patientens symptomer og behandling. På den baggrund kan I undgå fysisk fremmøde, forebygge indlæggelse og vurdere, om der er behov for at justere behandlingen.

  • Patienter kan indsende målinger som vægt, temperatur, saturation, CRP, puls eller blodtryk fra hjemmet.
  • Læger og sygeplejersker kan enten se målingerne i den telemedicinske løsning eller i MidtEPJ.


Videokonsultationer

Brug regionens videoløsning, hvis I gerne vil se patienten, men ikke kan mødes fysisk.

  • Alle sundhedsfaglige i regionen har adgang til en sikker videoløsning via PC, smartphone eller videoudstyr.
  • Patienter kan anvende egen pc, smartphone eller tablet.


Support til sundhedsfaglige og patienter

Din afdeling kan få hjælp og rådgivning til at komme i gang med én eller flere af løsningerne. I kan også få support til patienterne, når løsningen er taget i brug.


Sådan kommer din afdeling i gang

Kontakt hjemmepatient@rm.dk, hvis I vil vide mere.

Vi er klar til at rådgive og sammen med jer udarbejde en løsning, der passer jeres patientgruppe.
For samtidig at understøtte udbredelsen til andre hospitaler, skal der indhentes godkendelse fra relevant specialeråd.