Ph.d.-forsvar: Ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger

Torsdag d. 4. juni 2020 forsvarer ph.d.-studerende Liv Marit Valen Schougaard sin ph.d.-afhandling. Patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis vinder i stigende grad indpas i det danske sundhedsvæsen. PRO-baserede ambulante opfølgningsforløb skaber fleksibilitet, da patienterne indrapporterer helbredsoplysninger hjemmefra frem for på fastlagte hospitalsbesøg. Dermed undgår patienterne kontrolbesøg i perioder, hvor de har det godt, og […]