AMBUFLEX FRA HOSPITALSENHEDEN VEST VAR MED, DA FORSKERE OG KLINIKERE DELTE DERES NYESTE VIDEN FRA ARBEJDET MED PATIENTRAPPORTEREDE OPLYSNINGER VED INTERNATIONAL KONFERENCE

20. juni 2018. Birmingham skabte rammen om en international konference, PROMS Research Conference. ISOQOL (International Society for Quality Of Life Research) og CPROR (Centre For Patient Reported Outcome Research) bød velkommen.

På konferencen var der fokus på anvendelsen af PRO til patienter med kroniske sygdomme, men der blev også diskuteret, hvordan et tæt samarbejde mellem udviklere, forskere og patienter kan forbedre forskningen indenfor PRO og helbredsrelateret livskvalitet.

Birgith Engelst Grove, Videnskabelig Assistent fra AmbuFlex, præsenterede sit kommende phd. projekt som, i et randomiseret design, vil undersøge anvendelsen af PRO til ambulant opfølgning af patienter med kronisk nedsat nyrefunktion.

Rasmus Blechingberg Friis, Phd studerende fra Onkologisk Afdeling, Herning præsenterede sit phd. projekt, hvor han i et randomiseret studie vil undersøge muligheden for at forbedre overlevelsen for lungekræftpatienter ved ugentligt at lade dem besvare et spørgeskema om deres helbred og symptomer.

Professor Niels Henrik Hjøllund fra VestKronik, som er vejleder for begge ph.d. studerende var med ved konferencen.

Konferencen bidrog til et styrket samarbejde for de danske forskere, idet der er igangværende forskningsprojekter med CPROR og formanden for ISOQOL Jose Martinez Valderas.