Projektkoordinator ved AmbuFlex

Det er vigtigt, at patienterne inddrages i deres egne forløb, så hvert enkelt forløb i langt højere grad kan skræddersys efter individuelle behov.
I AmbuFlex arbejder vi derfor målrettet med at øge anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis, ved hjælp af spørgeskemaer. Vores mål er at styrke patientinddragelsen, øge behandlingskvaliteten, fremme hensigtsmæssig brug af ressourcer og understøtte PRO-data til forskning og kvalitetsudvikling.
Det går rigtigt godt – vi vokser, og vi har nu brug for dig.

Der opslås derfor en nyoprettet stilling som projektkoordinator ved AmbuFlex med opstart senest 1. februar 2018.

Din primære opgave bliver, at udvikle og implementere diagnosespecifikke AmbuFlex-projekter, i tæt samarbejde med de involverede afdelinger. Ligesom dine kolleger, vil du desuden få ansvar for at formidle og præsentere AmbuFlex på konferencer og i faglige fora.

Vi søger en kollega, som brænder for at styre komplekse projekter i en nogle gange omskiftelig verden. Det er vigtigt, at du evner at samarbejde med mange forskellige fagligheder, samtidig med at du kan stå fast, når der er brug for det. Du skal være klar på en til tider hektisk hverdag, hvor du til gengæld har stor indflydelse på dine opgaver og arbejdstilrettelæggelse.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant kandidat- eller masteruddannelse indenfor sundhedsområdet.
 • Kan facilitere og koordinere processer og projekter, hvor der er mange fagligheder og interesser i spil.
 • Er en dygtig skriftlig og mundtlig formidler, der kan få dit budskab ud over rampen.
 • Trives med at arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan samarbejde med dine kolleger.
 • At du har forskningsmæssige kompetencer indenfor enten det kvantitative- eller kvalitative felt.
 • At du har IT-kompetencer på brugerniveau.

Vi kan tilbyde:

 • En udfordrende stilling indenfor et område i rivende udvikling, hvor vi ofte deltager i konferencer både som PRO-eksperter og som tilhørere for at holde os opdaterede.
 • En dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt og tværfagligt miljø, som samarbejder med førende forskningsinstitutioner i ind- og udland.
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver, så dine kompetencer anvendes bedst muligt.
 • Dygtige og humoristiske kolleger, der har en uformel omgangstone og prioriterer det sociale samvær højt.
 • En arbejdsplads én times kørsel fra Aarhus, hvor flere af dine kommende kolleger også bor.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er normeret til 37 timer pr. uge og gælder for to år.

Arbejdsstedet er på Regionshospitalet i Herning, men du må forvente, at der vil være mødeaktivitet i hele landet.

Stillings- og funktionsbeskrivelse findes her:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=54057733-0461-450d-9abf-63731cd8eee0

Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Louise Pape på telefon nr.: 61 38 89 49 eller teamkoordinator Anne Jessen på telefon nr.: 29 13 84 02.

Du kan søge jobbet online via dette link.
Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist er mandag den 4. december 2017.

Samtaler forventes afholdt i uge 50 i 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøgningsfrist:
4. december 2017

Stillingsbetegnelse:
AC-medarbejder

Tiltrædelse:
1. februar 2018

Arbejdssted:
Hospitalsenheden Vest

Afdeling:
Arbejdsmedicinsk Klinik

Beskæftigelsestype:
Projektansættelse

Arbejdstid:
Fuldtid

Kontaktperson:
Louise Pape Larsen

Telefon:
61 38 89 49

Kontakt:
Anne Jessen

Telefon:
29 13 84 02