Fem regioner samarbejder om Patient Rapporterede Oplysninger

Organiseringen af samarbejdet om Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på tværs af alle regioner er nu på plads. Det er AmbuFlex, der skal varetage udvikling og test af de nye PRO-løsninger i samarbejde med specialeafdelinger fra de fem regioner.
Alle regioner deltager i det sundhedsfaglige samarbejde om spørgeskema og beslutningsalgoritme, mens de enkelte regioner kan anvende forskellige IT-systemer til at understøtte det.

Hvad gør du, hvis du har idéer til nye PRO-områder?

To gange om året kan medarbejdere i Region Midtjylland indsende ønsker til nyudvikling på PRO-området. Har din afdeling ønsker til nye PRO-områder, skal de igennem en klinisk kvalificering.
1. Først skal du søge opbakning fra dit lokale specialeråd
2. Herefter sendes ønskerne til Klinikforum, som beslutter, hvilke udviklingsforslag, der bliver sendt videre til den Fællesregionale Styregruppe for PRO/AmbuFlex.
3. I marts og september måned behandler og prioriterer den Fællesregionale Styregruppe for PRO/AmbuFlex-samarbejdet de indkomne ønsker.
De findes lignede processer i de øvrige regioner.

Skabelon til ønsker på AmbuFlex.dk

På AmbuFlex.dk vil der snart blive adgang til en skabelon, hvor afdelinger kan indsende deres ønsker til områder, hvor PRO bør ny- eller videreudvikles. For Region Midtjyllands vedkommende vil PRO-spørgeskemaer blive håndteret ved hjælp af AmbuFlex-løsningen.

Følg med på AmbuFlex.dk

På hjemmesiden kan du følge med i processen og se, hvilke udviklingsinitiativer, der er i pipeline. Du kan også finde næste frist for indmelding af ønsker.

Mere information?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Louise Pape Larsen.

Økonomiaftalen om PRO

Som beskrevet i Økonomi-aftalen for 2016, skal der benyttes PRO-spørgeskemaer til patienter med epilepsi, brystkræft og prostatakræft på alle relevante afdelinger i hele landet fra 2018.

De nye spørgeskemaer er snart klar til afprøvning.

I Region Midtjylland understøtter AmbuFlex-teamet den lokale implementering af skemaerne i regionen.

Udgivet i nyhedsbrevet fra Center for Telemedicin november 2017

Center for Telemedicin
Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N

Mere information på www.telemedicin.rm.dk
Få nyhedsbrevet ved at skrive til: Centerfortelemedicin@rm.dk