Professorbesøg fra Storbritannien: Nyt samarbejde til AmbuFlex

Engelsk herre med rødder i Spanien har netop besøgt AmbuFlex ved Hospitalsenheden Vest.

José Valderas landede i Danmark til tre dages fuldt program: besøg på tre sygehusklinikker (herunder Onkologisk Afdeling i Herning), forsker-symposium og introduktion til AmbuFlex-systemet og forskningen bag. Professoren fik ikke tid til at kede sig, men historien melder, at han også selv gjorde sit for at holde sine danske kollegaer til ilden…

Udover at arbejde som praktiserende læge er José Valderas professor ved Medical School University of Exeter. Han forsker i, hvordan patient-rapporterede oplysninger (PRO) bruges i klinisk praksis og er derfor særligt interesseret i, hvordan vi arbejder med det i Danmark. Han havde tre klare formål med sit besøg:

  • At lære AmbuFlex-systemet at kende (Her bruges PRO på en anden måde end i Storbritannien)
  • At undersøge, om den samme måde at arbejde med PRO kan anvendes i Storbritannien (det kan den måske)
  • At se, om der er basis for et forskningssamarbejde (det er der)

De britiske og danske sundhedssystemer fungerer forskelligt, og ifølge José Valderas giver det også klinikerne forskellig motivation for at bruge PRO. I Danmark bruges AmbuFlex-systemet bl.a. til at regulere patient-flowet på nogle sygehusafdelinger. I Storbritannien er der ikke samme behov, fordi nogle af de samme forhold bliver varetaget af de praktiserende læger.

Men selvom sundhedssystemerne er forskellige, er der ifølge professoren mange muligheder for samarbejde fremadrettet.  Aktuelt arbejder José Valderas på en forskningsartikel og en ansøgning, som han tænker, AmbuFlex skal inddrages i. AmbuFlex på sin side står med konkret datamateriale, kontakt til sygehusafdelinger og nye forskningsresultater, som kan komme briterne til gavn i deres forskning.

AmbuFlex-team'et sammen med professor José Valderas (nr. 3 fra venstre).
AmbuFlex-team’et sammen med professor José Valderas (nr. 3 fra venstre).