AmbuFlex har deltaget i den tredje nationale konference om Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – resultater og visioner

I AmbuFlex prioriteres brugerinddragelse i alle aspekter af vores arbejde, herunder inddragelse af alle bruger, klinikere og patienter. For at blive endnu bedre til dette deltog tre projektkoordinatorer fra AmbuFlex på dette års nationale konference om Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – resultater og visioner.

Baggrunden for konferencen er på sundhedsstyrelsens hjemmeside beskrevet således:
“…Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet er ikke længere noget, vi arbejder for at få på dagsorden, men noget, der prioriteres både fagligt og politisk. I Danmark sker inddragelsen mange steder endnu på projektbasis – og ud fra flere forskellige opfattelser af, hvad inddragelse egentligt er. Hvis brugerinddragelse skal blive en systematisk del af sundhedsvæsenet, skal vi fortsat følge og evaluere de inddragende indsatser, så vi kan lære af hinanden og få skabt en fælles retning for inddragelse af borgere, patienter og pårørende i Danmark…” (sundhedsstyrelsen.dk)

Udbyttet af deltagelsen på konference er, at vi har fået inspiration til konkrete metoder, hvorpå vores brugere kan blive inddraget på en anderledes måde end hidtil.

Fokus er rettet mod inddragelse af både klinikere og patienter i alle aspekter af udviklingen af en ny AmbuFlex-løsning, samt revidering af de eksisterende AmbuFlex-løsninger.

Læs mere om den nationale konference om Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – resultater og visioner her.