AmbuFlex

Brug af Patient Rapportede Oplysninger (PRO) i klinikken 
Kontrol af ambulante patienter foregår traditionelt med standardiserede forløb. Det viser sig dog ofte at konsultationen kunne undværes, hvis man forinden havde haft adgang til ganske få essentielle data om patientens tilstand. Omvendt kan der indtræde en klinisk upåagtet forværring mellem faste konsultationer. Hvis viden om tilstanden kan skaffes uden ekstra tidsforbrug for sundhedspersonalet kan resurser flyttes til patienter som har større behov.


Hvad er AmbuFlex?
AmbuFlex er et generisk websystem, som understøtter fleksible ambulante forløb ved brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte. Patienterne besvarer klinisk relevante spørgeskemaer vedrørende fx symptomer, trivsel og funktionsevne. En grafisk oversigt over forløbet, på baggrund af patientens besvarelser, står til rådighed via MidtEPJ for personalet i ambulatoriet, hvilket giver behandleren hurtig adgang og overblik over patientforløbet og dermed basis for effektiv beslutningsstøtte. På sigt vil også patienten kunne tilgå sine svar via Sundhed.dk.

Nyt AmbuFlex-projekt?

Bilag og rapporter

Illustrationer

This page load time was 0.087 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk